Våra årliga rutiner

Årsmöten

Våra årsmöten , som, om möjligt äger rum på Lauras födelsedag, den 14 mars, har alltid någon programpunkt som anknyter till Laura och hennes samtida. Första året besökte vi Gålsjö Bruk, som vi vet att Laura besökt. Vid årsmötena 2010 och 2011 gav Barbro Sjödal oss intressanta föreläsningar om Museiebyggnaden som tidigare var apotekshus och om Appelbergs. Även dessa hus har Laura med säkerhet känt till och besökt. 2012 berättade Anna-Karin Jonasson om sin litterära forskning kring Laura och andra ångermanländska författare. 2013 hölls på hotell Hallsta berget där vi fick en guidad visning av det splitter nya hotellet samt ett besök av det nybildade sällskapet Alfhild Agrellsällskapet. Vi vet att Laura och Alfhild var goda vänner. Amatörteatern 2015 där Gunilla Rudehill berättade om dess arbete med pjäsen Sollefteåflickorna som skrivits av hennes bror Håkan och regisserades av Håkans hustru Ulla Lyttkens och Gunilla självvar producent. Pjäsen blev så populär att den spelades sju gånger detta år och en ny uppsättning visades 2016. Därefter har vi även haft årsmöte på Hullsta Gård 2016 på Österåsens sanatorium 2017 där vi även fick en guidad konstvandring.

Lauras dödsdag

Den 17 augusti, Lauras dödsdag, samlas vi varje år vid hennes grav vid Sollefteå kyrka, lägger ner våra enkla blommor från trädgårdarna, läser ett brev, en dagboksanteckning, ett stycke ur hennes böcker, ser oss omkring på de minnen som finns kvar, som även hon sett: soluret, klockstapeln och kyrkogårdsmuren.

Middag på Sångagården

Den 23 november, det datum då Barnen från Frostmofjället första gången kom ut 1907, firar vi med en middag hos familjen Wennberg på Sångagården, där klär vi oss lite gammeldags, försöker hitta rätter från Lauras tid, läser Rosas dagbok från den här dagen eller andra dokument och lyssnar till sånger. Tyvärr har vi inte lyckats genomföra detta -mer än fyra gånger, men vi hoppas kunna fortsätta och göra middagarna till en tradition.

Utflykter

Vi har gjort utflykter till platser som har anknytning till Laura, som t.ex. Gålsjöbruk. Vi har hittat platsen där Väst-Hammar låg, numera utmärkt av  . Vi har besökt Lauras syster Elins hem i Edsvik i Edsele, som har stark anknytning till Lauras liv och verk. Vi har även besökt Torsåkers kyrka då vi även fick en guidning upp till Bålberget.