Lite bilder från Laura Fitinghoffsällskapets medverkan vid Littfest i Umeå 14-16 mars 2019


Hervor med sin nyutgivning av boken Vägen till Frostmofjället.

Infört i Parnass nr 2 2017 inför invigningen av statyn Gullspira.

Laura Fitinghoffs bok "Barnen i från Frostmofjället" är en gruvlig historia. Den har lästs av generationers barn och handlar om en syskonskara på sju föräldralösa små. De lever under det värsta nödåret i Norrland, 1867. Deras enda glädje och trygghet är geten Gullspira som hjälper dem att överleva mot alla odds.

15.01.2018