Styrelse 2019

Hervor Sjödin, ordförande

Ancy Berg, sekreterare

Elisabeth Grundström, kassör

Cecilia Jakobsson, ledamot

Barbro Fröst, ledamot

Maria Wennberg, ledamot

Marie Aleman, ledamot

Ann-Kristin Stenmark, suppleant

Magnus Lidbom, suppleant

Medlemsavgiften är 150 kr och kan sättas in på BG 288-7693

Vår mejladress är adm@laurafitinghoffsallskapet.se


Här nedan kan du hämta vår GDPR Policy