Styrelse 2018

Hervor Sjödin, ordförande

Ancy Berg, sekreterare

Elisabeth Grundström, kassör

Cecilia Jakobsson, ledamot

Inger Sjöblom, ledamot

Maria Wennberg, ledamot

Marie Aleman, ledamot

Monika Sundström, suppleant

Magnus Lidbom, suppleant

Medlemsavgiften är 150 kr och kan sättas in på BG 288-7693

Vår mejladress är adm@laurafitinghoffsallskapet.se


Här nedan kan du hämta vår GDPR Policy