Årsmötet

Kära alla medlemmar!  Vårt årsmöte hålls i år lördagen den 12 mars 2022 på Gudlav Bilderskolan med början kl. 14.00. Se mera under evengemang.

Styrelsen för Laura Fitinghoffsällskapet


Laura Fitinghoffsällskapet bildades 2008 med det uttalade syftet att vidmakthålla intresset för, vidga förståelsen för och främja forskningen om Laura F. Den här hemsidan är en historik om Lauras författarskap. Här skriver vi också aktualiteter om och kring Laura Fitinghoffsällskapets evenemang och verksamheter.

.