Årsmötet

LAURA FITINGHOFFSÄLLSKAPET skall enligt stadgarna ha sitt årsmöte i mars månad. I år måste vi tyvärr skjuta upp årsmötet till en senare tidpunkt. Vi hoppas och tror att pandemiläget lugnat sig framåt sommaren och kommer att återkomma med kallelse till årsmöte vid ett gynnsammare tillfälle. Årsredovisningen skickas ut digitalt och läggs ut på hemsidan så länge för intresserade att ta del av. Väl mött senare i år!

Styrelsen för Laura Fitinghoffsällskapet


Laura Fitinghoffsällskapet bildades 2008 med det uttalade syftet att vidmakthålla intresset för, vidga förståelsen för och främja forskningen om Laura F. Den här hemsidan är en historik om Lauras författarskap. Här skriver vi också aktualiteter om och kring Laura Fitinghoffsällskapets evenemang och verksamheter.

.