Här nedanför kan du lyssna på Hervor Sjödin som berättar lite om Gullspira.

Årsmötet

Kära alla medlemmar!  Årsmötet för 2022 äger i år rum söndagen den 12 mars 2023 kl 13.00 på Gamla Skolan i Gårdnäs (adress Gårdnäs 263)

Styrelsen för Laura Fitinghoffsällskapet

Här ovan kan ni ladda ned inbjudan samt dagordningen för årsmötet.

Laura Fitinghoffsällskapet bildades 2008 med det uttalade syftet att vidmakthålla intresset för, vidga förståelsen för och främja forskningen om Laura F. Den här hemsidan är en historik om Lauras författarskap. Här skriver vi också aktualiteter om och kring Laura Fitinghoffsällskapets evenemang och verksamheter.

.