Laura Fitinghoffsällskapet bildades 2008 med det uttalade syftet att vidmakthålla intresset för, vidga förståelsen för och främja forskningen om Laura F. Den här hemsidan är en historik om Lauras författarskap. Här skriver vi också aktualiteter om och kring Laura Fitinghoffsällskapets evenemang och verksamheter.

.